topmenuleft

車淑梅盃

                                                     

車淑梅女士是香港十大傑出青年、香港電台名主持。她熱心公益,大力支持「中國青少年文化藝術交流協會」舉辦的普通話朗誦及文化藝術活動, 慷慨捐出 「車淑梅盃」獎勵在中國青少年才藝比賽中連獲三項冠軍的學生。 

本會在此向車淑梅女士捐贈 「車淑梅盃」致以衷心謝意。

獲得 「車淑梅盃」的資格:請詳閱 比賽章程。    


2008年第一屆中國青少年才藝比賽共有六名中、小學生榮獲「車淑梅盃」 
2009年第二屆中國青少年才藝比賽增至十二名中、小學生榮獲「車淑梅盃」         
2010年第三屆中國青少年才藝比賽共有十五名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」         
2011年第四屆中國青少年才藝比賽共有 二十四名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」
2012年第五屆中國青少年才藝比賽共有 三十 名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」
2013年第六屆中國青少年才藝比賽共有 二十 名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」
2014年第七屆中國青少年才藝比賽共有 二十 名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」
2015年第八屆中國青少年才藝比賽共有 名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」
2016年第九屆中國青少年才藝比賽共有 二十 名中、小學及幼稚園生榮獲「車淑梅盃」 

              獲獎名單

 
             
2011 -「車淑梅盃」優勝者名單:
K2組
陳彥嘉 - 寶山幼兒園
馮靖潼 - 國際英文幼稚園

初小組
林恩翹 - 保良局吳多泰幼稚園
陳漢泓 - 港大同學會小學
林恩諾 - 九龍塘學校(小學部)
關懷恩 - 九龍塘學校(小學部)
黃耀德 - 聖方濟各英文小學

初小組
陳漢釗 - 港大同學會小學
吳曼琪 - 九龍塘畢架山小學
盧沛謙 - 喇沙小學
熊凱傑 - 喇沙小學

高小組
蕭晉傑 - 新加坡國際學校
胡懿    - 拔萃小學

初中組
梁乂亓 - 旅港開平商會中學
黃頌菁 - 聖母玫瑰書院
楊旻叡 - 聖保羅男女中學
黃玳寧 - 拔萃女書院
吳梓敬 - 九龍華仁書院
胡戩    - 拔萃男書院

高中組
盧鈞泰 - 聖保羅男女中學
梁瀟洋 - 聖士提反書院
梁乂元 - 拔萃女書院
馮子澄 - 嘉諾撒聖心書院
章君蕩 - 聖母院書院   

2010 -「車淑梅盃」優勝者名單 : 

K1組

陳彥嘉              ( 寶山幼稚園)

初小組
朱葛恩               
李芷欣              ( 聖保祿學校 - 小學部)
黃伊穎              ( 聖保羅男女中學附屬小學)
劉霈蓁               


高小組
                 ( 拔萃小學)
張若琪              ( 九龍塘宣道小學)
馮梓軒              ( 聖若瑟小學)
黃頌菁              ( 聖保祿天主教小學)

中學組
盧鈞泰              ( 聖保羅男女中學)
梁瀟洋              ( 聖士提反書院)
馮子澄              ( 嘉諾撒聖心書院)
黃玳寧              ( 拔萃女書院)
何鎂洛                     ( 拔萃